Polityka prywatności

Witamy w Ice Watch!
Niniejszy regulamin określa zasady i regulamin korzystania z serwisu internetowego Ice Watch znajdującego się pod adresem https://ice-watch.fun/.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z Ice Watch, jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami podanymi na tej stronie.

Ciasteczka:

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji korzystania z Internetu. Wchodząc na stronę Ice Watch wyrażasz zgodę na używanie niezbędnych plików cookies.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym użytkownika przez serwer sieciowy strony. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani rozprzestrzeniania wirusów na Twoim komputerze. Pliki cookie są przypisane do Ciebie w sposób jednoznaczny i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wysłała Ci plik cookie.

Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej witryny internetowej. Możesz zaakceptować lub odrzucić funkcjonalne pliki cookie. Do prawidłowego działania naszej witryny internetowej wymagane są niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując niezbędne pliki cookie, wyrażasz także zgodę na używanie plików cookie przez usługi stron trzecich, które mogą korzystać z takich usług na naszej stronie internetowej, takie jak okno odtwarzania wideo dostarczane przez strony trzecie i osadzone na naszej stronie internetowej.

Licencja:
O ile nie zaznaczono inaczej, Ice Watch i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów zawartych w Ice Watch. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tych materiałów z witryny SiteName na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie masz:

Skopiuj lub opublikuj materiał z Ice Watch

Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały od Ice Watch

Reprodukuj, powielaj lub kopiuj materiał z Ice Watch

Rozpowszechniaj zawartość z witryny SiteName

Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać z chwilą podpisania.

Niektóre części tej witryny umożliwiają użytkownikom zamieszczanie i wymianę opinii i informacji w określonych obszarach witryny.

Ice Watch nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy na temat swojej obecności w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy SiteName, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie poszczególnych osób zamieszczających swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Site_Name nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania, opublikowania i/lub wyświetlenia Komentarzy na tej stronie.

SiteName zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz:

Masz prawo zamieszczać Komentarze na naszej stronie internetowej oraz posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody;

Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, praw patentowych lub handlowych jakiejkolwiek strony trzeciej;

Komentarze nie zawierają żadnych materiałów zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie prywatności;

Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności lub zwyczajów, ani do przedstawiania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Użytkownik udziela firmie SiteName niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i udzielanie innych praw do używania, powielania i edytowania wszelkich swoich komentarzy we wszystkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącze do naszych treści:
Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;

Wyszukiwarki;

Nowe organizacje;

Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, w jaki łączą się z witrynami internetowymi innych firm notowanych na giełdzie; Tak

Firmy akredytowane w całym systemie, z wyłączeniem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zawierać linków do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w witrynie internetowej, pod warunkiem że: (a) łącze nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub poparcia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

Znane są źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;

Witryny razem

stv https://ice-watch.fun/;

Stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;

Dystrybutorzy katalogów internetowych;

Portale internetowe;

Firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; Tak

Instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) łącze nie będzie niekorzystne dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma o nas negatywnej opinii; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności linku rekompensuje brak Bon Bons; oraz d) łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Te organizacje

ions może prowadzić do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub poparcia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany łączem do naszej witryny internetowej, musisz powiadomić nas, wysyłając wiadomość e-mail na adres SiteName. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których planujesz prowadzić do naszej Witryny, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz prowadzić łącze połączyć. Na odpowiedź należy poczekać 2–3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą łączyć się z naszą witryną internetową w następujący sposób:

Używanie naszej nazwy firmy; Lub

Używając adresu URL, który tworzy link; Lub

Każdy inny opis naszej Strony internetowej, do której prowadzą linki, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Zabronione jest używanie logo Ice Watch lub innych dzieł sztuki do łączenia bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Odpowiedzialność za treść:
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się w Twojej witrynie. Zgadzasz się bronić nas przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi w związku z Twoją witryną. W żadnej Witrynie nie powinny pojawiać się żadne linki, które można zinterpretować jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub nawołują do naruszenia lub innego naruszenia praw jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Zastrzeżenie praw:
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Strony internetowej. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Strony internetowej na naszą prośbę. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie naszego regulaminu i polityki linkowania. Kontynuując łącze do naszej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących linkowania.

Usuwanie linków z naszej witryny:
Jeśli z jakiegoś powodu znajdziesz na naszej stronie link, który Cię niepokoi, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie mamy obowiązku tego robić ani odpowiadać bezpośrednio.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są prawidłowe. Nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności, ani nie obiecujemy, że witryna pozostanie dostępna lub że zawarte w niej materiały będą aktualne.

Odmowa odpowiedzialności:
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Nic w tym zastrzeżeniu:

Ogranicza lub wyklucza naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;

Ogranicza lub wyklucza naszą odpowiedzialność za oszustwo lub oszustwo poprzez oszustwo;

Ogranicza jakąkolwiek naszą lub Twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; Lub

Nie obejmuje wszelkiej naszej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają przepisom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszego zastrzeżenia, w tym odpowiedzialność za naruszenie umowy, zaniedbanie i naruszenie obowiązków ustawowych.

Chociaż strona internetowa oraz zawarte w niej informacje i usługi są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Shopping Cart